GIFs | Marcos 24 Stunden-Livestream | 12.01.2019

#1 | Rikon gibt Pfote, Marah

#2 | Marah: „Hey!“, klopft gegen Marcos Kopf

#3 | Marah würgt Marco

#4 | Marah will heimlich den Zollstock mopsen

#5 | Marah streichelt RIkon (auf Schoß)

#6 | Marah verzieht Gesicht

#7 | Marco, Mehlhand, Po

#8 | Rikon wedelt, Boden

#9 | RIkon, Cam

#10 | Rikon, Marah, Boop

#11 | Marco, Marah, winken, Abschied